نگاهی به کتاب خلاقیت و حل مسأله

اثر برایان تریسی نوآوری و نگاه خلاقانه حلقه مفقوده بسیاری از مشکلات و مسائل در زندگی اشخاص و شرکت هاست. امروزه تعداد قابل توجهی از اشخاص و مدیران دچار تصلب فکر و ایده بوده و مدام در حال تصمیم گیری های ماشینی با مفروضات اشتباه و نادرست هستند. فلذا آنچه نتیجه فعالیت ها و عملکردهای […]

بیشتر بخوانید