تکنیک بیست ایده ای در حل مسئله

یکی از روشهای رایج در حل مسئله، تکنیک بیست ایده ای است که ابزاری کلیدی برای باز کردن بسیاری از قفلهای کاری مدیران و افراد در زندگی حرفه ای و شخصی می باشد. مغز انسان دارای یکصدمیلیارد سلول است که هر یک مستقیم و غیر مستقیم با بیست هزار سلول دیگر ارتباط دارند. اگر از […]

بیشتر بخوانید